Cho e hỏi con e nổi nốt khắp cơ thể đi khám ơ bv da liễu thi bsy kết luận sẩn ngứa nh nay k thấy đỡ và trên các kẽ ngón tay có nổi nốt sần màu trắng và ơ cạnh tay có nốt phồng rộp mà 2 hôm nay nốt cứ to dần lên