Em bầu 30 tuần bé zai được 1.5kg mà bác sĩ bảo đa ối.. bác sĩ cho e hỏi làm cách nào để giảm ối ak..chứ e đọc trên mạng đa ối thấy lo quá ak..

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ