• Bác sĩ Nguyễn Minh Tuyến


    Chào b, bạn đang bị viêm amydal nhé. Hạch ở đây là hạch viêm vì vậy bạn cần vệ sinh răng miệng sạch sẽ nhé, không dùng đồ cay nóng, chất kích thích. Hạch không nên sờ, và suy nghĩ dẫn đến hạch to nhanh hơn nhé. Chúc b sức khỏe

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ