Bác sĩ xem giúp em với. Lưỡi em bị ngứa, nổi hạt ở lưỡi và vòm họng. Nuốt nước bọt cảm giác bị nghẹn lại