Bác sĩ xem giúp em với. Lưỡi em bị ngứa, nổi hạt ở lưỡi và vòm họng. Nuốt nước bọt cảm giác bị nghẹn lại

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ