• Bác sĩ Phan Thị Hạnh


    Chào bạn:
    Chậm kinh có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là có thai. Tuy nhiên thử que lên 2 vạch thì mới có thai. Để chắc chắn loại trừ khả năng có thai thì bạn có thể mua thêm que test để kiểm tra lại nhé.