• Bác sĩ Phan Thị Hạnh


    Chào bạn:
    Chậm kinh có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là có thai. Tuy nhiên thử que lên 2 vạch thì mới có thai. Để chắc chắn loại trừ khả năng có thai thì bạn có thể mua thêm que test để kiểm tra lại nhé.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ