Chảy liên tục và thường xuyên , e có bổ sung vitamin c nhưng vẫn không có hiệu quả. Ngoài chảy máu mũi ra thì k có triệu chứng gì khác ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ