Chảy liên tục và thường xuyên , e có bổ sung vitamin c nhưng vẫn không có hiệu quả. Ngoài chảy máu mũi ra thì k có triệu chứng gì khác ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả