Chảy liên tục và thường xuyên , e có bổ sung vitamin c nhưng vẫn không có hiệu quả. Ngoài chảy máu mũi ra thì k có triệu chứng gì khác ạ