em đi siêu âm bác sĩ bảo em bị đa nang buồng trứng giờ mình phải làm sao mới hết vậy bác sĩ. hiện tại e muốn có con