Tối qua mũi e có triệu chứng lên một nốt gì đó phần dưới hốc mũi cả đêm đau nhức khó chịu đến sáng thì bị sưng vù bên cánh mũi đó và phần môi đau nhức khó chịu

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ