Tối qua mũi e có triệu chứng lên một nốt gì đó phần dưới hốc mũi cả đêm đau nhức khó chịu đến sáng thì bị sưng vù bên cánh mũi đó và phần môi đau nhức khó chịu

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả