Bác sỹ cho e hỏi: e bị đau họng mấy tháng nay k khỏi. E k bị họ. Cứ thấy nhức họng, nuốt vào cảm giác mắc ở họng