Em bị đau họng và trong họng nổi hạt như hình. Tình hình dịch bệnh nên em k đi khÁm được bác siz tư vấn giúp em là tình trạng này có nguy hiểm không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ