Bạn nên ăn đồ mát, có thể uống thuốc para500 để hạ nhiệt thì sẽ đỡ xưng đau buốt hơn.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdentist dành cho bệnh nhân

App Tdentist dành cho Bác sĩ