Bạn nên ăn đồ mát, có thể uống thuốc para500 để hạ nhiệt thì sẽ đỡ xưng đau buốt hơn.