Em có bầu được 36w sáng nay bị đau thắt lưng và vùng dưới dữ dội. Hiện tượng này có nguye hiểm gì không ạ nếu không nguy hiểm thì cách nào để giảm đau ạ