Em bị đau họng (2tháng rồi), ngậm nước muối thì đỡ. Xong lại bị lại, đau lên cả hai tai. Hôm nay đau nhiều hơn nhất, buốt và giật 2 tai, tai bị chảy nước ( khi ngoáy tăm bông thấy ướt và màu bẩn)

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ