Em bị đau họng (2tháng rồi), ngậm nước muối thì đỡ. Xong lại bị lại, đau lên cả hai tai. Hôm nay đau nhiều hơn nhất, buốt và giật 2 tai, tai bị chảy nước ( khi ngoáy tăm bông thấy ướt và màu bẩn)

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả