Em muốn hỏi là điều trị có được không ạ
Điều trị như vậy thì chi phí thế nào
Sau khi khỏi có bị trở lại tình trạng như ban đầu không
Của em bị như vậy cả tay lẫn chân ạ