Cho em hỏi bs... Em con muỗi chui vào lỗ tai
Nó cứ kêu e e trong lỗ tai. Có cách nào lấy nó ra hoặc là cho nó chết ngộp trong tai không ạ. Em có thử chế nước vô cho nó chết ngộp mà không được
Có bị ảnh hưởng gì đến tai không ạ
Em cảm mơn.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ