Chào bác sĩ. Em bị ngã chân thương gối, qua mri xquang chẩn đoán gãy mâm chày, bong chỗ bám dccs không di lệch, bó bột 4 tuần, tháo bột ngày 30/3/2021. Hiện tại em đi bằng 2 nạng. Khi tì chân đi nghe hơi thốn ở gối.
Bác sĩ xem giúp em phim chụp gần nhất này đã lành tốt chưa ạ, vì em lo em vận động mạnh có ảnh hưởng gì không, em lo nó bong chô bám ra lần nữa không ạ? Cảm ơn bác sĩ.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ