Đợt trước em đi test covid bị nhân viên lấy mẫu sâu quá hay sao mà về nhà bị nghẹt mũi từ đó đến giờ luôn. Nghẹt 80% một lỗ mũi và luân phiên với lỗ mũi còn lại. Không biết là mũi em có bị tổn thương gì không nữa.