Đợt trước em đi test covid bị nhân viên lấy mẫu sâu quá hay sao mà về nhà bị nghẹt mũi từ đó đến giờ luôn. Nghẹt 80% một lỗ mũi và luân phiên với lỗ mũi còn lại. Không biết là mũi em có bị tổn thương gì không nữa.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ