Trước đây em có bị viêm lộ tuyến , viêm âm đạo và đã khỏi r ạ
Giờ em thấy ra ít dịch và hơi có màu xanh vào lúc đi vệ sinh

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ