Em bị nổi hạch tính đến nay 3 năm rồi. Lúc trước em có đi khám ngta nói em bị đau răng nên nổi hạch mà đến bây giờ chưa hết ạ

Bây giờ em hết đau răng rồi mà vẫn chưa hết ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả