Vùng tai em nổi mẫn, bên trong tai sờ vào có mấy cục như cục mụn, mấy cục đó chảy nước nhưng không có mùi, cho em hỏi em bị gì vậy ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ