Hiện tại e đang bên Nhật Bản ,e bị khoảng 1 tháng lúc nào ăn nóng với làm nóng trong cơ thể bị phát mẩn đỏ như mụn , như kim đâm ... trc thì chân với ngực lưng giờ lên cả đầu nhiều như kim đâm trên đầu, Làm phòng lạnh thì không sao nhưng làm phòng mát vs phòng nóng làm nhanh thì bị phát như vậy như kim đâm trên người đau vs khó chịu... còn bình thường thì tất cả lặn k nhìn thấy mụn nổi hết ... bác sĩ giúp em với ạ