Em có bị tịt tai trái trước đó nhưng lúc đó em kéo tai ra thì n thông lại bình thường, lần này thì n bị tịt luôn. Em có rửa nhưng vẫn không hết

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả