Em có bị tịt tai trái trước đó nhưng lúc đó em kéo tai ra thì n thông lại bình thường, lần này thì n bị tịt luôn. Em có rửa nhưng vẫn không hết

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ