Bác sĩ ơi cho em hỏi e bị trễ kinh gần 2 tháng thử que lên 1 vạch trước đây em cũng bị như vậy 1 lần nhưng giờ thì hết rồi em đã thử que 4 lần nhưng vẫn 1 vạch cho em hỏi là em bị gì ạ