sát lưỡi gà của em nổi các hạt màu trắng không sần sui và không có mủ ạ và vòm hong e bị sưng huyết. Bác sĩ cho em hỏi e bị sao ạ