sát lưỡi gà của em nổi các hạt màu trắng không sần sui và không có mủ ạ và vòm hong e bị sưng huyết. Bác sĩ cho em hỏi e bị sao ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ