sát lưỡi gà của em nổi các hạt màu trắng không sần sui và không có mủ ạ và vòm hong e bị sưng huyết. Bác sĩ cho em hỏi e bị sao ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả