bị tấy đỏ phần ngoài tai , sờ vô thì thấy phồng lên , em ấn xunh quanh thì thấy chảy ra dịch vàng

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ