bị tấy đỏ phần ngoài tai , sờ vô thì thấy phồng lên , em ấn xunh quanh thì thấy chảy ra dịch vàng