Em đàn bị

Lúc ăn xong là ợ hơi hoài , với khó nuốt nước bọt kiểu như bị nghẹn vậy , lâu tiêu , khó đi ngoài :(( e có uống thuốc tây cũng gần 1 tháng , nó chỉ bớt chứ không khỏi hẳn

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ