Em chào bác sĩ!
Bé nhà em 2 tháng, bé bú mẹ, ngày 02/11 bị đi ngoài ra máu, hôm đó em có ăn quả có màu đỏ, đi xét nghiệm máu và phân thì kết quả bình thường, nhưng hôm nay bé lại đi ngoài ra máu, em ăn uống bình thường, k ăn thức ăn lạ hay có màu đỏ, phân bé có bọt và dịch nhầy, ngày đi 8 lần, . Vậy em nên làm sao ạ?
Em xin cảm ơn ạ!

Dạ em đã xét nghiệm phân và máu luôn hôm đó ạ, kết quả xét nghiệm đều bình thường, nhưng nay bé đi ngoài ra máu và dịch nhầy liên tục

Dạ em đã xét nghiệm phân và máu luôn hôm đó ạ, kết quả xét nghiệm đều bình thường, nhưng nay bé đi ngoài ra máu và dịch nhầy liên tục

Dạ em đã xét nghiệm phân và máu luôn hôm đó ạ, kết quả xét nghiệm đều bình thường, nhưng nay bé đi ngoài ra máu và dịch nhầy liên tục

Dạ em đã xét nghiệm phân và máu luôn hôm đó ạ, kết quả xét nghiệm đều bình thường, nhưng nay bé đi ngoài ra máu và dịch nhầy liên tục

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ