Em có quan hệ ngày 6/6 có dùng BCS nhưng bị rách và em có uống thuốc THKC liền lúc đó. Sau đó em có ra ít máu nâu từ ngày 15/6 đến ngày 19/6 (19/6 em có qhe). Ngày 3/7 e cũng có qhe. Và từ lúc đó tới giờ em ko có kinh nguyệt vậy có thai chưa ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ