Em đang uống thuốc ngừa thai nhưng em quên uống đến nay em bị trễ gần 10 ngày thử que thì lên 2 vạch ,và em mới sanh con con gần 1 tuổi rưỡi sanh mổ, vậy em có thai có ảnh hưởng gì đến vết mổ cũ và thuốc ngừa 21 viên có ảnh hưởng gì đến thai nhi k bác sĩ !

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ