Em muốn hỏi bác sĩ em tiêm vaccin xong bị . Tim đập như đánh trống , hồi hộp , bồn trồn , lo lắng , bùn rủ chân tay , có phải liên quan đến tim mạch ko ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ