Em rất hay bị buồn ngủ và ngủ rất nhiều. Em đang điều trị bệnh trầm cảm rối loạn lưỡng cực từ 3-4năm nay. GIỜ FAI LÀM SAO ĐỂ BỚT NGỦ?!