Phương pháp mổ tái tạo dccs theo pp 1 bó 2 đường hầm lại sử dụng phổ biến tại sao lại k sử dụng pp 2 bó 3-4 đường hầm để đưa về giải phẫu ban đầu ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ