Bình thường em kh ra khí hư hay huyết trắng chỉ lúc rụng trứng và gần đến kỳ kinh là ra dịch như sữa chua kh mùi
Tháng này hành kinh em ra máu lẫn chất nhầy nhớt kéo dãn ra được
Đầu năm em có hút thai chết lưu lúc 6t tuổi kinh em ra ít hơn lúc trc và kèm hơi đau nhẹ bụng dưới

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ