Em bị huyết khối tĩnh mạch sâu phần, đùi, khoeo chậu ngoài trái em mong muốn được bs tư vấn giúp em ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ