Em bị ợ chua ăn ko tiêu đau họng có cảm giác vướng nghẹn ở cổ . Nuốt nước miếng có cảm giác mac nghẹn nen uong thuoc gì vay ạ