Em muốn hỏi là smg có trong cổ họng, đoạn dưới cổ không ạ?
Vì chỗ đó e k nhìn được, nhưng nuốt cảm giác vướng và sờ tay vào thì nó cảm giác cợn cợn ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ