Em muốn hỏi là smg có trong cổ họng, đoạn dưới cổ không ạ?
Vì chỗ đó e k nhìn được, nhưng nuốt cảm giác vướng và sờ tay vào thì nó cảm giác cợn cợn ạ