Hiện tại bệnh của em lại tái phát,em bị vẩy nến giọt,nhưng do dịch bệnh em không thể lấy thuốc uống và bôi, em xin bác sĩ chỉ cho em vài tuyp thuốc bôi khô mài của bệnh ở các nhà thuốc tây có bá ạ