Hiện tại bệnh của em lại tái phát,em bị vẩy nến giọt,nhưng do dịch bệnh em không thể lấy thuốc uống và bôi, em xin bác sĩ chỉ cho em vài tuyp thuốc bôi khô mài của bệnh ở các nhà thuốc tây có bá ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ