Em bị bệnh động kinh, thi thoảng em lên cơn co giật, lúc nào nhẹ thì chỉ ngất thôi. Em nên điều trị như thế nào ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ