Cách đây 4 ngày em có bị một vết bong da bằng đầu tăm, em cậy nó ra thì nó bắt đầu bong da rộng ra, sau đó em bôi lọ thuốc mica vào thì nó lại bắt đầu có những đầu mủ nhỏ bên trong và xung quanh vết bong, bây giờ thì nó bắt đầu có chảy nước vàng rất nhiều, bên trong có vẻ khô nhưng xung quanh thì có dấu hiệu mưng mủ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ