cháu dc 10 tháng dạo gần đây ăn hay ngậm cháo - sữa vẫn uống - kèm theo dasu hiệu chớ - 1-2 hôm nay sốt 38-39 độ ngủ li bì

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ