mỗi khi nuốt đều khó khăn và có gì chặn ở họng , ăn nhiều là sẽ buồn nôn, nuốt nước bọt cũng thấy có gì vướng ở cổ họng