mỗi khi nuốt đều khó khăn và có gì chặn ở họng , ăn nhiều là sẽ buồn nôn, nuốt nước bọt cũng thấy có gì vướng ở cổ họng

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ