Bác sĩ ơi tự dưng e thấy mọc những đốm đỏ ở cuối lưỡi gần họng, với hong có 2 cục to bây giờ em không biết mình bị sao nữa ạ mong bác sĩ giúp emm

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ