Bác sĩ ơi tự dưng e thấy mọc những đốm đỏ ở cuối lưỡi gần họng, với hong có 2 cục to bây giờ em không biết mình bị sao nữa ạ mong bác sĩ giúp emm