Tai em đặt ông otk hơn 2 năm chưa rút ,giờ tai e nó cứ ngứa ngáy ở chỗ ống ,với viêm ở vành tai,đi khám tư thì bs khuyên ống con đẹp k nên rút ,nhưng tai e ngứa quá

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ