Em đag bị viêm lộ tuyết. Em có lam xet nghiệm hpv. Bác sĩ nói là em dag dương tính với teyp 16 58 68 . E dag lo sợ không sẽ nguy hiễm - dẫn đến ung thư cổ tữ cung. Và có biện pháp vào điều trị không ạ ☹️

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ