hiện tượng của em là,3 ngày hôm nay đi tiểu bị đau ạ,số lần đi tiểu nhiều lần trong ngày nhưng đến lúc đi tiểu lại khó đi và ra 1 lượng ít ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ