Em 21t là nam
Quanh đầu dvat em xuất hiện các chấm liti em chưa từng đi khám ở đâu
Xin hỏi bác sĩ cái đó là bị gì ạ và làm sao để chữa hết ạ?
E cảm ơn