• Bác sĩ Đào Thị Thuỳ Linh


    Phân loại Biradss 3 tức là khối u có tỉ lệ lành tính~98%, tỉ lệ ác tính nhỏ hơn 2%. Bạn nên theo dõi u liên tục trong 2 năm bằng siêu âm, mỗi 6 tháng đi siêu âm lại 1 lần. Nếu trong quá trình theo dõi u tăng kích thước hoặc thay đổi đặc điểm thì nên sinh thiết u để chẩn đoán nhé!
    Thân mến! Bs Linh 0919399896