Lúc trước em có xài thuốc tái tạo da hiện tại da em còn thâm phải làm thế nào ạ