• Bác sĩ Phan Thị Hạnh


    Chào bạn: trễ kinh gồm nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là mang thai như bạn nghĩ. tuy nhiên nếu sau test que thử thai 1 vạch hay xét nghiệm betaHCG bình thường thì bạn loại trừ được trường hợp có thai nhé