Dạ em phá thai bằng cách uống thuốc được 25 ngày. Em có quan hệ. Giờ tự nhiên đâu bụng dưới được 2 ngày ngày đầu đâu răm răm . Em có xong lá trầu thì ra 1 cục khí hư màu nâu. Và nhiều chất nhày.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ